goBack Een goede rijopleiding is een investering in je eigen veiligheid! clickToCall
5 Taakprocessen

Voordat een beginnende bestuurder een verkeersopgave juist kan oplossen, moet hij de vijf taakprocessen waarnemen, voorspellen, evalueren, beslissen en handelen meestal bewust en uitdrukkelijk doorlopen.

Bij een ervaren bestuurder vindt dat proces automatisch plaats. In verkeerssituaties, zoals nadering van een kruispunt, ga je uit van deze zogenaamde vijf taakprocessen, aan de hand waarvan je uiteindelijk handelt. 

Om een goede beslissing te nemen spelen invloedsfactoren een belangrijke rol. De belangrijkste zijn:

- de weggebruiker zelf
andere verkeersdeelnemers

- het voertuig
- de weg en de omgeving
- licht- en weerscondities

Om tot het juiste handelen te komen, zal je eerst de belangrijke informatie verwerken.

Onder informatieverwerking wordt verstaan: 
- het bewust opnemen van informatie 
- deze informatie vervolgens interpreteren en verwerken 
- het nemen van de juiste beslissing 
- tenslotte de uitvoering van jouw beslissing

1. Waarnemen: bewust informatie waarnemen:
Het 'waarnemen' begint met het opmerken van de signalen die voor de verkeersopgave van belang zijn. Waarnemen is het via de zintuigen bewust worden van informatie. Door het zien, horen, voelen, ruiken of proeven selecteer je informatie op inhoud, betekenis en prioriteit en stel je vast wat daarvan kan worden genegeerd. Enkele belangrijke aandachtspunten daarbij zijn: 
1. Wat neem je in een bepaalde situatie waar? 
2. Wat is daarbij van belang?

Denk hierbij aan:
soort kruising, voorrang en vrije doorgang
naderrichting en –snelheid
weg- en voertuigcategorie
- verkeerstekens
- andere weggebruikers

2. Voorspellen: de gevolgen van bepaalde keuzes
Aan de hand van de waargenomen informatie voorspel je de gevolgen van bepaalde keuzes. Jouw verwachting ten aanzien van;
eigen gedrag
- gedrag andere verkeersdeelnemers
- verkeerssituatie

De gevolgen van je eigen gedragskeuzes zijn te voorspellen, maar de gevolgen van de gedragskeuzes van de overige verkeersdeelnemers niet of nauwelijks. Toch is hun reactie medebepalend voor de verkeerssituatie.

3. Evalueren: de informatie interpreteren en verwerken
Na het voorspellen volgt het evalueren (beoordelen). Daarbij ga je na of jouw voorspelling niet de belangen schaad op het gebied van:
- verkeersveiligheid
- verkeersdoorstroming
- milieu
- bereikbaarheid en mobiliteit

4. Beslissen: het nemen van de juiste beslissing
Na de evaluatie beslis je jouw keuze van handelen. 
- welke keuze
- alternatief (proces begint opnieuw) 

5. Handelen: de uitvoering
Ten slotte komt het aan op de uitvoering van de beslissing en moet je gaan handelen. Voer uit waartoe je besloten hebt. 
Kun je door een - zich wijzigende - verkeerssituatie niet handelen, dan begint het hele taakproces weer opnieuw, totdat je veilig je weg kunt vervolgen.
- uitvoeren van jouw beslissing

Het hele proces van waarnemen tot en met het handelen kost tijd. Wordt dit proces meerdere keren doorlopen, dan kost dat uiteraard nog meer tijd. Het is dus zaak om vlot een goede en weloverwogen beslissing te nemen, zodat je vlot en veilig kunt deelnemen aan het verkeer. Een vlotte en veilige beslissing bevorderd de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer, maar ook de belangen van het milieu.
 


        
06-48767641
Hulstwede 5, 2993GL Barendrecht, Nederland
Naar desktopsite gaan
WebMobi.nl
sc